Galerie zdjęć  

   
Zebranie Oddziału Poznań 22-09-2017
Zebranie Oddziału Poznań 22-09-2017
   

Członkowie SKB  

   
UWAGA!

Składka członkowska w 2020 r. wynosi 240 zł/rok.

Konto: PKO BP 60 1020 1156 0000 7302 0058 2247
Zaległe składki należy wpłacać jak dotychczas – 200zł/rok. banerSKB
standardyII
   
Oferta specjalna członka wspierającego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
wacetob-m
Oferta specjalna członka wspierającego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
sekocenbus SKB m
Oferta specjalna członka wspierającego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
orgbud skb m
   

Cele SKB

Podstawowe cele  Stowarzyszenia:

Działanie na rzecz wyodrębnienia zawodu Kosztorysanta wśród zawodów budowlanych.

Wypracowanie zasad współdziałania i form integracji środowiska Kosztorysantów budowlanych.

Ochrona praw zawodowych i podniesienia rangi zawodu Kosztorysanta budowlanego.

Tworzenie warunków do powstania ogólnopolskiego samorządu zawodowego kosztorysantów budowlanych.

Doskonalenie i rozwój systemu Kształcenia i podnoszenia Kwalifikacji Kosztorysantów budowlanych.

Organizowanie działań dotyczących formułowania i kształtowania zasad środowiskowej etyki zawodowej Kosztorysantów budowlanych oraz systemu kontroli ich przestrzegania.

   
© Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych