Galerie zdjęć  

   
Walne Zgromadzenie SKB 2015
Walne Zgromadzenie SKB 2015
   
standardyII
   
25 konferencja w Ciechocinku - październik 2019
Ciech 2019 info 695x330
Oferta specjalna członka wspierającego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
wacetob-m
Oferta specjalna członka wspierającego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
sekocenbus SKB m
   

Sprawozdanie ze spotkania członków SKB Oddziału Poznań 02-03-2017

W dniu 8 marca 2017r. odbyło się spotkanie członków Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych Oddział w Poznaniu w gmachu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w Sali Rady Melioracji i Inżynierii Środowiska.
Program spotkania obejmował część merytoryczną – szkoleniową oraz omówienie spraw organizacyjnych Stowarzyszenia.
Na spotkaniu zostały zaprezentowany wykłady na temat:
- stawek robocizny w kosztorysowaniu po zmianie przepisów, a obowiązujące od stycznia 2017 r.,
- zatrudnienie na umowę o pracę – wymóg ustawy Prawo zamówień publicznych.

Tematyka wykładów spotkała się dużym zainteresowaniem zebranych, co przełożyło się na dyskusję wśród uczestników spotkania z uwzględnieniem szczególnie aspektu kosztów zatrudnienia, jak i konkurencyjności składanych ofert.

W części organizacyjnej dokonano wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, w dniu 23 marca 2017r. Omówiono również kolejne spotkania członków SKB o/Poznań zaplanowane w roku 2017r.
   
© Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych